FOTO'S VAN HET BUITENGOED
- (Foto's van Har Senssen, Posterholt)

AERWINKEL TE POSTERHOLT
Voor de g
eschiedenis van de historische buitenplaats, zie artikel van Jeu Veelen: De Aerwinkel, in Roerstreek 2011, blz. 71 e.v.

meer foto's