Lijst van Schepenen

 

Laatst gewijzigd: 06-04-2012 © Jan Ruiten

Gerken Caris, schepen 1600-1621+

In februari 1612 kochten Gerhardt Karis en vrouw Peterken een huis (hoffstadt) naast zijn eigen in het dorp van zijn neef Claess Custers. Deze verkocht het huis middels volmacht, opgemaakt in Antwerpen, waar hij tijdelijk verbleef. Beide partijen waren samen met Lietgen Beusers in het Reutje naaste verwanten van de overleden vrouw van schepen Reinbaum.

Dit huwelijk was kinderloos gebleven, zodat de goederen van Trincken Beusers naar de schoot der familie zouden terugvallen. Heinrich Reinbaum als weduwnaar behield wel het vruchtgebruik. Voor en na werden steeds meer erfgoederen van Trincken z. op haar drie neven overgemaakt. Terwijl Lietgen voornamelijk geinteresseerd was in de goederen in het Reutje, omdat hij daar woonde, gingen de goederen in het dorp naar Gerken Caris en vrouw. Claess deed voor en na afstand van zijn aandeel omdat hij plannen had elders te gaan wonen.

(Claes Kusters van Berg en vrouw Lisken van Melick woonden tijdelijk (1608-1613) in de Zwartbroekstraat in Roermond. Ook toen, in 1613, bleek Claes in Antwerpen te zijn, terwijl zijn vrouw hier de zaken regelde.)

In september 1621 verkoopt Gerhardt twee morgen heide grenzend aan het Munckerboschshoffsvelt aan neef Beusers. (Het perceel gras, waar anderhalve eeuw later herberg de Roskam werd gebouwd. Inmiddels ook weer verdwenen.)

Bij de verkoop van een perceel in het dorp in september 1622 staat vermeld dat de plaats was gelegen in het dorp naast het huis van Gerard Karis z., van voren de straat en achter uitkomend op de Roer. Dat is dus aan de huidige Raadhuisstraat.

Gercken Caris is schepen geweest van 1600 tot zijn overlijden eind 1621/begin 1622.

Na zijn overlijden kwam in 1629 nog een oudere lening van 50 gulden ter sprake, waarvoor het echtpaar Karis jaarlijks 3 gulden cijns zou betalen. Als onderpand gold de 3 morgen aan de heide (aan Pastoorshegge). Deze grond ging naderhand over op (de kinderen van) schepen Derick Cloudt, uit huwelijk met Ummelke Caris, evenals voornoemd huis onder in het dorp.