Lijst van Schepenen

 

Laatst gewijzigd: 06-04-2012 © Jan Ruiten

Thonis Cuypers, schepen 1677-1702+

Te beginnen met Theunis Cuypers, geboortig uit Haelen, was Lerop generaties achter elkaar verzekerd van een plaats in de schepenbank. Het gericht telde in de regel vier schepenen, waaronder bij voorkeur een uit Lerop en een uit het Reutje, zodat ook het buitengebied vertegenwoordigd was.

Theunis (1626-1702) kwam met vrouw en twee kinderen op het Steenhuis, de prinsenhof te Lerop, wonen. Hij was een zoon van Gerard Cuypers te Haelen en omstreeks 1650 getrouwd met Catharina Cuypers. Nog eens vier kinderen zouden volgen.

Catharina op haar beurt was een dochter van Jan (Cuypers) van Haelen, pachter op de Jongenhof te Lerop.

In 1669 kocht hij een huis verderop in Lerop, dat hij verhuurde. Tevens verwierf hij hier nog enige percelen land. In die tijd lag de boerderij nog aan de overkant van de weg, hoewel de rivier ook toen al dreigend dichterbij kwam.

Voordat Theunis plaats nam in de schepenbank, was hij meerdere jaren al schatheffer in de gemeente geweest. Naast het innen van de hoofden- en beestenschat, had Cuypers ook de inning der tienden gepacht. Omstreeks 1685 is Theunis in zijn huis gaan wonen. Hij ging het wat rustiger aan doen. De pacht op de boerderij werd door zijn zoon Thijs voortgezet.

Mathias Cuypers, schepen 1702-1704+

Thijs Cuypers (ca. 1655-1704) had zijn vader niet alleen opgevolgd als pachter op het Steenhuis, maar had ook diens plaats in de schepenbank overgenomen. Thijs Cuypers was in september 1682 getrouwd met Helena Maessen. De weduwe hertrouwde kort na het overlijden van haar man met Anthoin Corsten. Diens broer Hendrick nam toen zitting in de schepenbank voor de komende 40 jaar.

Anthoin Cuijpers, schepen 1745-1764+

Anthoin Cuijpers (ca.1700-1764) was een zoon van schepen Cuypers en Helena Maessen. Hij trouwde in april 1724 met Barbara, enig kind van schepen Hendrick Corsten en Marie Jennissen. Zijn schoonvader hield de schepenstoel bezet tot zijn laatste levensdag. Kort daarop werd Anthoin Cuijpers, als schoonzoon en zoon van wijlen schepen Thijs Cuijpers, tot schepen benoemd. Deze verwantschap telde zwaar bij de keuze.

Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren, waarvan enkel drie dochers hun ouders zouden overleven. Barbara stierf in julii 1735 bij de geboorte van haar jongste kind, nog geen 30 jaar oud. Anthoin hertrouwde in april daaropvolgend met Petronella Hendricx uit Herten. Nog eens acht kinderen werden op het Kempke te Lerop geboren. Ook nu zouden slechts enkelen hun ouders overleven.

Omdat zijn voorkinderen het Kempke aan de Wiedestraat zouden erven via hun overleden moeder, kocht Anthon Cuijpers verderop in Lerop een huis en land voor zijn nakinderen. Daar is hij in 1755 zelf gaan wonen.

(Zie Jan Ruiten: Lerop (1) in Roerstreek '96, en Lerop (4) in Roerstreek '98.)