KAART GROOTGRONDBEZIT ROER 1789

Grootgrondbezit in de buurtschap Roer in 1789.
Op de kaart zijn de percelen ingekleurd van resp. het goed Hattem, Lomshof en de Kruisbroerenhof.

TERUG NAAR ROERBOS..... TERUG NAAR BEECKENHOF..... TERUG NAAR KRUISBROERENHOF