Oudere Pagina's

Maart 2012:
De artikelen over Reutjes verleden zijn zo goed als af.
Met dank aan allen die oude familiefoto's beschikbaar hebben gesteld. Hierdoor krijgen de verhalen over de voorouders meer kleur. Mogelijk dat hier en daar nog nieuwe feitjes worden toegevoegd. En misschien vindt iemand nog oude kiekjes in het familie-album...

Maart 2012:
Gouden Bruiloft. Complete foto-reportage van de Gouden Bruiloft van het echtpaar Bonné-van der Vorst, dd. 1-5-1955, uit het familie-album van mevr. M. Smeets-Bonné. Klik op het icoontje voor een directe link naar de pagina.

Maart 2012:
Munnichsbosch in beeld
, fotoserie van de aloude abdissenhof aan het Reutje, van onze correspondent in het Reutje, vooruitlopend op een artikel over de boerderij. (En met een knipoog naar Pieter Breughel)

Febr. 2012:
Het Reutjes volkslied nu met SOUND!

Febr. 2012:
Een tiental foto's uit het album van de fam. Nakken-Knoben hebben geleid tot een versnelde publicatie van de huizen hunner voorouders in de Sint-Petrusstraat in het Reutje.
Foto's uit een tijd dat de slager nog aan huis kwam om het varken te slachten, zoals generaties lang al gebruikelijk was; over een gouden bruiloft en over verdeling van huis en hof onder de kinderen. En over de tijd, dat steeds meer nieuwe huizen werden gebouwd om de groeiende bevolkings-aanwas te herbergen.
Via onze correspondent in het Reutje zijn tientallen foto's nu al bijeengebracht en de meeste familie- histories konden zodoende met rijkelijk beeldmateriaal opgesmukt worden.

Febr. 2012:
De tekst van het Reutjes Volkslied werd vanuit Friesland aangereikt.
Ook zijn er weer enkele nieuwe pagina's toegevoegd over de bewoning aan de Reutjesweg, aan Reutjes veestraat (nu het verlengde van de St. Petrusstraat) en de herberg van Roumen op 't Zandj aldaar.

Febr. 2012:
Uit verschillende foto-albums uit het Reutje werden al oude familie-foto's ingezonden. Zoals hiernaast door dhr. Wim Janssen uit Oosterwolde (Friesland) een dubbelportret van zijn grootouders Wullem Janssen en Catharina Gijsberts aan de Aerwinkelsweg. Misschien hebt U ook nog oude (vergeelde) familie-foto's om met anderen te delen bij het verhaal over Uw voorouders in het Reutje. Laat het maar weten.

Febr. 2012:
Uit het verleden van de Spickerhoven te Maasniel zijn onlangs enkele documenten opgedoken, met nieuwe wapenfeiten uit het verre verleden van de buurtschap. Een onderzoeksrapport behorend bij een eventueel proces over een omgevallen boerderij omstreeks 1620, inclusief de afmetingen en bouwmaterialen. De verkoop (van een kindsdeel) aan schout Nicolaes Spee in 1595. En tenslotte de gedetailleerde beschrijving van de erfdeling in vijf loten onder de kinderen Realt in 1573, omvattende de behuizingen, landerijen en stoffering van het landgoed.

Jan. 2012:
Meer en meer foto's van het Reutje worden door (oud-)inwoners aangereikt. Zoals bijgaande familie-foto t.g.v. het huwelijk van Jac Hoks en Marie Daemen in 1924. De foto staat afgebeeld onderaan op de pagina "Steven van Helden" over de bewoning aan het begin van de Aerwinkelsweg (even nummers). Wie personen op de foto herkent, mag reageren.

Jan. 2012:
Bewoning van de Roskammerheide
kwam pas op gang nadat de gemeente in 1823 ertoe was overgegaan om gemene gronden te verkopen. Eeuwenoude (veld)wegen gingen daarbij verloren. Om ervoor te zorgen, dat niet alle uitgezette percelen door het grootgrondbezit werd opgekocht, spanden sommige boeren samen. Op hun eigen stukje grond bouwden zij daarop hun huisje op de heide.

Jan. 2012:
Twee nieuwe pagina's over de Roskam toegevoegd.
Roskam (1) gaat over de oorspronkelijke, maar verdwenen herberg aan Munnicksbosserheggen en Roskam (2) over het huis schuin daar tegenover aan de Sint Josephstraat. De oude herberg met brouwerij, ooit een druk bezochte pleisterplaats, raakte midden 19e eeuw in verval. Waarschijnlijk door gebrek aan klandizie toen verkeersstromen andere wegen volgden.

Jan. 2012:
Foto's van het Reutje
stromen ondertussen ook binnen. Algemene (groeps)foto's, die niet te plaatsen zijn in de afzonderlijke tekstpagina's, staan op een aparte pagina: een kiekje van de burgerwacht, van de S.V.R.O. en natuurlijk oude foto's van fanfare Sint Wiro. Het merendeel is afkomstig uit het foto-album van dhr. Wim Lowis uit Heel, oud-inwoner van 't Reutje. En die schoolfoto uit 1925 mag zeker niet ontbreken. Voor een snelle link, klik op de foto hiernaast.

Jan. 2012:
Over De Aerwinkel
is onlangs een artikel verschenen van de hand van Jeu Veelen in Roerstreek 2011. Hier volstaan we met een serie foto's van kasteel en landschapspark. Dhr. Har Senssen uit Posterholt, stuurde een aantal foto's van het buitengoed. Die foto's staan nu apart onder het hoofdstuk Varia. Meer kiekjes zullen volgen, ook van het Reutje. Mocht iemand (oude) foto's van het Reutje hebben in een schoenendoos of album, een afbeelding ervan is altijd welkom. Email-adres onder "Contact".


Jan. 2012:
De Breewegshof te Linne
behoorde in een ver verleden tot de uitgebreide bezittingen van de familie Van Wessem te Roermond. De erfgenamen verlieten hun geboortestad, zij zochten en vonden elders hun heil. Weldra behoorden zij tot de rijkste kooplieden in de Republiek en stonden aan het hoofd van de OIC. Hun bezittingen in het zuiden werden verkocht of door rentmeesters beheerd. De Breewegshof is daarvan een voorbeeld. In 1702 dongen drie Europese vorsten naar de boerderij. Zie onder de rubriek Varia.

Dec. 2011:
Behoorde de buurtschap Roer in het verleden nou tot de parochie van Sint-Odiliënberg, of toch tot Herten?
Hier het verrassende antwoord. Raar... maar waar! Dat het territorium van het historische bisdom Roermond "grillig en hoogst onpractisch" was, is wel bekend. Roermond was niet alleen omgeven door Luiks gebied, maar zelfs een deel van haar eigen territorium bleef onder het kerkelijk gezag van de prins-bisschop van Luik. Terwijl de bisschop van Roermond er weer wel de tienden van genoot!

Dec. 2011: Frederick de Mullener alias Scholtissen (ca. 1550-1632) blijkt al in 1575 werkzaam te zijn als de pachter van de Merummer molen. In 1682 maakte hij de overstap naar de windmolen te Echt. Hoelang hij daar gebleven is, weten we niet. Waarschijnlijk was hij in 1593, maar zeker in 1599 terug op zijn oude stek. Daar bleef hij de rest van zijn leven. Zie onder: Herten.

Nov. 2011: De doodslag op de herder van Xbroerenhof is de insteek tot het verleden van deze hoeve
te Roer, over het wel en wee van de elkaar opvolgende pachters en hun relaties met de bewoners van de boerderijen in de streek.

Nov. 2011: Geschiedenis van de Roerhof, ook wel Beeckenhof, Wassenbergshof of Beltjenshof genoemd. Met genealogie van Wessem, Hoeufft e.a. en hun uitgebreide grondbezit in en buiten Roermond: Steenenhuis te Lerop, de Breewegshof te Linne, de Heuftshof te Maasbracht, de Holst te Posterholt en hun pachthof te Vlodrop.

Nov. 2011: Het leengoed Roerbosch en de bouw van kasteeltje Hattem. De geschiedenis van de pachtboerderij Roerbosch. De verwikkelingen tussen de jonkeren Spee en de bouw van het kasteeltje Hattem in 1774.

Nov. 2011: Hoosden in herfstkleuren. Fotoserie landgoed Hoosden e.o.
Zie Hoosden 2, scroll naar beneden en klik op het dakruitertje.

Okt. 2011: Hoosden, van kloostergoed tot herenhuis, 1773-1819.
De tijd na de opheffing van de jezuïeten-orde en de aankoop door luitenant-kolonel Van den Broeck en vrouw Ida Janssens, zie Hoosden 2. Over de ontwikkeling en bouw van het buitengoed, zie Hoosden 1.

Okt. 2011: Schaking van een 12-jarige bruid.
Hoe de jonge Isabella door een Franse luitenant-kolonel werd ontvoerd.
Zie onder Linssenhof in het Reutje.

Okt. 2011: Nieuw op de Site: Klockenslag.
Nu met een Nieuwe Tak aan de Cox-boom (zie onder Maasniel).
Verder de nieuwe versie van Twee Pastoors rond 1600 (idem onder Maasniel)

Okt. 2011: Begin gemaakt aan de buurtschap Roer
O.a. over de 'status aparte' van de bewoners buiten de stadsmuren: de buijtelingen. En daarbij: niet eens het hele stadsgebied viel onder het historische bisdom Roermond! Zie boven.


Okt. 2011: De geschiedenis van het Rentmeestershuis
aan het eind van de Aerwinkelsweg in het Reutje, met o.a. stamboom Helwegen en met foto's van de familie Hendriks.

Okt. 2011: Bevolkingslijsten uit het Reutje toegevoegd.
O.a. met statistieke opgaven uit 1836 en 1910 (met grondbezit en veebestand per huishouden) en uit de bevolkingslijst van 1796 (met alle bewoners boven de 12 jaar).